SHOGUN est seigneur guerrier suprême médiévale chez le peuple Yoruba au Nigéria

Si vous faites des recherches sur le net sur les noms nigérians suivants: Haruna, Sambo, Pankan, Kwashi, Imoko, Chika, Azuka, Ezuka, Koma, Zoro, Watanabe, Nene, Osato, Osaru, Okada, Edo , Baba, Emiko, Kano, Nana, Aya, Tami, Tai, Sada, Ikimi, Ume , vous tomberez probablement sur Lire plus …